Standard salgsbetingelser

Vi bruker forbrukertilsynets retningslinjer for salg av våre varer.

 https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett

 

Partene-

Org nr: 994692682 - Entreprenør Nicolai Kulseng-Hansen - Ta kontakt via skjema.

Betaling-

Betaling via PayPal eller Vipps. Når pakken er sendt vil du motta en ny e-post med bekreftelse på forsendelsen og sporings nummer på pakken.

Levering-

Leveringstid er 14 dager.

Angrerett-

14 dager- ta kontakt via kontaktskjema.

Mangel ved varen-

Reklamasjonsfrist er innen rimelig tid etter du har hentet/mottatt varen. Ta bilde av varen slik at vi ser hva som reklameres på. Ta kontakt via kontaktskjema.

Konfliktløsning-

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.